Hjem

VELKOMMEN TIL MIN

HJEMMESIDE

ERIK FONSBØL

PROVST EMERITUS

Født 1949. Bor i Svanninge Bakker på Sydfyn sammen med Kirsten. Vi har fire voksne børn og snart syv børnebørn.

 

NÅDE OG HENGIVENHED

Mine stadige overvejelser omkring kristendommen

TILBAGE TIL PAULUS ...

Hvis man vil forstå, hvad kristendommen handler om - og det vil jeg gerne - må man begynde med at studere Paulus' breve, som er de ældste skriftlige vidnesbyrd om kristendommen, vi kender.

Som overskrift på denne side har jeg sat de to ord, som frem for noget karakteriserer Paulus' gudsforestilling, hans samfundssyn og hans menneskesyn: Nåde og hengivenhed.

Albrecht Dürers underfundige billede af Paulus og hans medarbejder, evangelisten Markus (udsnit).

Jeg mener, Paulus' grænsenedbrydende teologi er ganske epokegørende rent religionshistorisk, og jeg mener også, at det er hans teologi, der er videreført i evangeliernes beskrivelser af Jesus, som kaldes Messias.

En ældgammel træstatue af Paulus, der står i kirken San Paolo fuori le mura i Rom.

Der har fra starten været kamp om sjælene i menighederne. I Jerusalem sad 'De fattige' - vel egentlig den messianske menighed, der kom nærmest til Jesu oprindelige forkyndelse (hvad den så ellers er gået ud på). Her sad Jesu bror Jakob som leder og 'De tolv'som en slags ældsteråd - stærkt knyttet til templet - som en ganske betydelig jødisk-messiansk sekt, der forventede den korsfæstede og opstandne Messias' snarlige genkomst.

Men i diasporaen - udenfor Israel - bredte der sig en anden, mere universalistisk og mindre legalistisk/ritualistisk opfattelse af betydningen af Messias' korsfæstelse og opstandelse, og det var den, der sejrede til sidst - godt hjulpet af romernes ødelæggelse af Jerusalem og templet i året 70. Det er den, Paulus plæderer for - ja, kæmper til døden for.

Hvad er det i sidste ende, der giver mit liv virkeligt indhold og virkelig integritet? Ifølge Paulus er det hverken lovoverholdelse, særlige religiøse og kultiske øvelser eller en særlig afholdenhed, men ene og alene inderlig hengivenhed mod og taknemmelighed overfor Guds nåde og barmhjertighed...


LÆS MERE HER I INDLEDNINGEN TIL PAULUS' BREVE

Ved at klikke på ovenstående link kommer man til min oversættelse af alle Paulus' breve forsynet med en personlig indledning og en del noter til teksten. De fleste forskere anser ikke alle Paulusbrevene for at være skrevet af Paulus selv, men hvordan det nu end forholder sig med det, synes jeg bestemt, de alle er læseværdige.

En oversættelse er selvfølgelig altid på vej, og hvis nogen skulle have lyst til at kommentere dem, er man meget velkommen. Man kan skrive til mig i kommentarboksen nederst på siden.

Ordet eller fortællingen?

Først var fortællingen! Fortællingen var hos Gud – ja, Gud var fortællingen.Fra begyndelsen var fortællingen hos Gud. Alt er blevet til i kraft af den – ja, uden den er intet blevet til af det, som er. I den er der liv, og det liv var menneskets lys. Lyset skinner i mørket, og mørket opslugte det ikke …


Forsøg på en nyoversættelse af begyndelsen på Johannesevangeliet, som er mit næste projekt.

Kampen om mennesket

Overskriften henviser til min nye oversættelse af Markusevangeliet med indledning og noter. Denne oversættelse er blevet til i samarbejde med Kirsten, og det har været spændende i fællesskab at finde frem til de 'helt rigtige' ord og vendinger. Der sker jo for mig at se det med de gamle tekster, at de stivner og mange vendinger ligesom bliver slidt op. Så skal der nye ord til, så de smukke tekster kan bevare deres skønhed og ikke mindst deres lidenskabelige intencitet - uden at det derved bliver for plat eller hverdagsagtigt.

LÆS KAMPEN OM MENNESKET HER

Magt og afmagt

... Da han så de mange mennesker, gik han op på bjerget, og da han havde sat sig, kom hans følgesvende hen til ham. Så tog han fat på at undervise dem og sagde:

Velsignet være de enfoldige, for det himmelske rige er deres!

Velsignet være de sørgende, for de skal trøstes!

Velsignet være de ydmyge, for de skal arve jorden!

Velsignet være de, der sulter og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes!

Velsignet være de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed!

Velsignet være de rene af hjertet, for de skal se Gud!

Velsignet være de, som skaber fred, for de skal kaldes Guds sønner!

Velsignet være de, som forfølges på grund af deres retfærdighed, for det himmelske rige er deres.

Velsignet være I, når man håner og forfølger jer og løgnagtigt påstår alt muligt ondt om jer på grund af mig. Glæd jer og fryd jer! for stor er jeres himmelske belønning. Således forfulgte de jo profeterne før jer.

I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal jorden så saltes med? Det duer ikke længere til andet end at blive smidt ud og trampet ned af folk...

LÆS HELE MIN OVERSÆTTELSE AF MATTHÆUSEVANGELIET HER

Den historiske Jesus

... Selv har jeg også i det små søgt efter den historiske Jesus i flere årtier ud fra læsning af bl.a. Vilhelm Grønbech, der var den første til for alvor at rokke ved min barnetro. Jeg har været en hel del optaget af nyere amerikanske teologer som John Dominic Crossan (f. 1934), Marcus Borg (1942-2015), Bart D. Erhmann (f. 1955) og andre og også af det såkaldte Jesus Seminar under ledelse af Robert Funk (1926-2005). Jeg forstod, at der var forskel på Jesus og Kristus, som Villy Sørensen skrev engang – forstod, at der var forskel på den ’ægte’ historiske Jesus og så den til dels konstruerede opstandne Kristus, som de første menigheder forkyndte – og jeg var stærkt tilbøjelig til at mene, at budskabet fra den ’ægte’ Jesus var et ganske andet end det fra menighedens Kristus. Netop denne ’ægte’ Jesus måtte kunne give et endegyldigt svar på, hvad det vil sige at være kristen – bagom alle de senere fortællinger, der bar præg af magtkampene omkring den rette lære – og også bag om Paulus. Ifølge ’amerikanerne’ tog denne ’ægte’ Jesus mere og mere form af en leder af en ikkevoldelig bevægelse, der kæmpede for at realisere en ny verdensorden baseret på lighed i modsætning til den herskende ulighed forårsaget af overgreb fra kejser- og kongemagt, godsejervælde og præstebedrag. En leder, der blev udsat for et groft justitsmord af magthaverne, og som netop derved opnåede kultstatus, som vi ville sige i dag. Det var sød musik i mine revolutionære ører.

Men måske er denne jagt på den historiske Jesus i virkeligheden en jagt efter tomhed. Og måske ligger der også et hemmeligt ønske om at ’tilpasse’ denne ’ægte’ Jesus til mine egne såre menneskelige forestillinger om, hvordan han ’bør’ være – eller til de forestillinger, som lige nu er oppe i tiden. Forkæmper for menneskerettighederne, kvinderne, børnene, slaverne, socialismen f.eks. En fristelse, der tilsyneladende lurer på enhver nok så videnskabelig Jesusforskning. ...

Der er noget utroligt fint og skrøbeligt over Markusevangeliets skildringer af Jesus – noget, der så let som ingenting kan gå i stykker, hvis man ligesom tramper hen over det i sin ihærdige videnskabelige eller alt for fundamentalistiske jagt på den skinbarlige sandhed – eller på sit eget drømmebillede af den sande Jesus. Måske finder vi aldrig kernen i evangeliet gennem en videnskabelig metodisk eksegese eller en sublim litterær fortolkning, men ved at lade evangeliet selv finde os, omslutte og fylde os – ved at opgive vores umættelige trang til at kontrollere, gennemanalysere og beherske livet og historien og hinanden og i stilhed og inderlig tillid bøje os for evangeliet og lade det selv komme os i møde og åbne sig for os. Det handler måske slet ikke nær så meget om at kunne begribe evangeliet, som at turde lade sig gribe af det – tillidsfuldt hengivent. Og sådan er det måske med livet i det hele taget. I hvert fald ifølge Paulus og Markus.

LÆS HELE INDLEDNINGEN TIL DET FØRSTE EVANGELIUM HER

SEND EN KOMMENTAR

DET VILLE VÆRE HERLIGT AT FÅ NOGLE KOMMENTARER TIL OVERSÆTTELSERNE ELLER TIL SIDEN I DET HELE TAGET.

SEND EN KOMMENTAR HER. JEG TÅLER KRITIK!